Programvaror för personer med funktionsnedsättning vid GU

Avtal Produktbeskrivning / OS Omfattning, hämtställen
ClaroRead Plus mfl... Läs- och skrivhjälpmedel med talsyntes för personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Svensk, finsk, norsk, dansk, engelsk, tysk, fransk, spansk, mfl talsyntesröst finns att tillgå. Heltäckande sitelicens
Finns i Programservern för licensansvariga (GU/CTH), i Medarbetarportalens (GU) och Studentportalens Nerladdningstjänst (GU), i Programvaruservern för studenter (CTH).
EasyReader Läser upp ljudböcker i Daisy-format med syntetisk röst. Svensk, norsk, dansk, engelsk, tysk, fransk och spansk talsyntesröst ingår. Heltäckande sitelicens
Finns i Programservern för licensansvariga (GU/CTH), i Medarbetarportalens (GU) och Studentportalens Nerladdningstjänst (GU), i Programvaruservern för studenter (CTH).
Gustavas Ordböcker Ordlista med sökning efter ord på ljudbilden, för svenska och engelska. Läser upp uppslagna ord och förklaringar. Campuslicens
Finns i Programservern för licensansvariga.
Norstedts ordböcker (via NE) Logga in via UB:s sida Heltäckande sitelicens
Saida, SpellRight, StavaRex Stavnings- och skrivverktyg särskilt utformade för personer med dyslexi. Heltäckande sitelicens
Finns i Programservern för licensansvariga (GU/CTH), i Medarbetarportalens (GU) och Studentportalens Nerladdningstjänst (GU), i Programvaruservern för studenter (CTH).
Supernova Förstorar, läser upp text och har stöd för punktskrift. Kombinerat förstoringsprogram och skärmläsare, inklusive styrning av punktskriftsskärm. Heltäckande sitelicens
Finns i Programservern för licensansvariga (GU/CTH), i Medarbetarportalens (GU) och Studentportalens Nerladdningstjänst (GU), i Programvaruservern för studenter (CTH).
TorTalk Läshjälpmedel med talsyntes för personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Svensk, finsk, norsk, dansk, engelsk, tysk, fransk, spansk, mfl talsyntesröst finns att tillgå. Heltäckande sitelicens
Finns i Programservern för licensansvariga (GU/CTH), i Medarbetarportalens (GU) och Studentportalens Nerladdningstjänst (GU), i Programvaruservern för studenter (CTH).
WordFinder Ordböcker samt kontroll av stil och grammatik i engelsk text. Heltäckande sitelicens
Finns i Programservern för licensansvariga (GU/CTH), i Medarbetarportalens (GU) och Studentportalens Nerladdningstjänst (GU), i Programvaruservern för studenter (CTH).
WordFinder Unlimited (tidigare Online) Ordböcker online Heltäckande sitelicens
Registrering via särskild webbsida hos WordFinder. Läs instruktioner.