Programvaror för personer med funktionsnedsättning vid GU

Avtal Produktbeskrivning Omfattning, hämtställen
EasyProducer Läser upp text i Word-dokument med syntetisk röst (finns för sv, no, dk, en, de, fr, es) samt skapar ljudböcker av text i Daisy-format (med mp3). För Windows. Heltäckande sitelicens
Finns att hämta i Programservern för licensansvariga samt i Medarbetarportalens (GU) och Studentportalens nerladdningstjänst för programvaror.
EasyReader Läser upp ljudböcker i Daisy-format med syntetisk röst (finns för sv, no, dk, en, de, fr, es). För Windows. Heltäckande sitelicens
Finns att hämta i Programservern för licensansvariga samt i Medarbetarportalens (GU) och Studentportalens nerladdningstjänst för programvaror.
Gustavas Ordböcker Ordlista med sökning efter ord på ljudbilden, för svenska och engelska. Läser upp uppslagna ord och förklaringar. För Mac och Windows Campuslicens
Finns i Programservern för licensansvariga.
Saida, SpellRight, StavaRex Stavnings- och skrivverktyg särskilt avsedda för personer med dyslexi, för Windows. Heltäckande sitelicens
Finns att hämta i Programservern för licensansvariga samt i Medarbetarportalens (GU) och Studentportalens nerladdningstjänst för programvaror.
SaySo & Bookshelf SaySo är ett läs- och skrivprogram med talsyntes för personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. SaySo erbjuder enkla, användbara funktioner och en smidig koppling till Bookshelf. Heltäckande sitelicens
Finns att hämta i Programservern för licensansvariga samt i Medarbetarportalens (GU) och Studentportalens nerladdningstjänst för programvaror.
Supernova Supernova är ett verktyg, anpassat för Windows, som med syntetiskt tal läser text på skärmen (även länkar) samt förstorar skärmbilden eller delar av skärmbilden. Heltäckande sitelicens
Finns att hämta i Programservern för licensansvariga samt i Medarbetarportalens (GU) och Studentportalens nerladdningstjänst för programvaror.
WordFinder Ordböcker för Mac och Windows samt grammatis-k och stilkontroll av engelsk text (enbart för Windows) m.m. Heltäckande sitelicens
Finns att hämta i Programservern för licensansvariga samt i Medarbetarportalens (GU) och Studentportalens nerladdningstjänst för programvaror.
WordFinder Online Ordböcker via webb samt för Android, iOS och Windows. Heltäckande sitelicens
Registrering via särskild webbsida hos WordFinder. Läs instruktioner.